Verhuizen zonder zorgen

Jeannette M.E. van Ermel Scherer

Zoekt u hulp bij een aanstaande verhuizing, raadpleeg dan een specialist in verhuisondersteuning. Mijn specialisatie is het ontzorgen van mensen die naar een kleinere woning verhuizen. Ook coördineer ik alle (verhuis-)perikelen voor mensen die vanuit het buitenland terug naar Nederland komen. Ik adviseer, inventariseer, organiseer en regel alle voorkomende werkzaamheden voor u, op basis van vertrouwen, discretie en respect.

Eerste Gesprek

De ervaring leert dat mij in een eerste gesprek vooral vragen worden gesteld over mijn aanpak. Deze vragen beantwoord ik graag. Iedere verhuizing is anders en daarom is mijn dienstverlening maatwerk. Ik kan, conform uw wensen, meer of minder werkzaamheden voor mijn rekening nemen. Vervolgens sluiten u en ik een opdrachtovereenkomst, zodat u zeker weet dat alles conform uw wensen en binnen uw tijdsplanning wordt uitgevoerd.